Begroting 2022

   

BEGROTING 2022

   
         

INKOMSTEN

UITGAVEN

Contributie

4.000

Verlengingen

 

2.000

Evenementen

2.500

Bestuurskosten

 

2.000

Materialen

500

PR kosten/jubilea

 

750

Lessen/cursus

1.500

Kantoorartikelen/drukwerk/PC

 

600

Overige inkomsten

2.000

Materialen

 

2.500

Rente

1

Zaalhuur / consumpties

 

700

verlies

49

Bankkosten

 

250

 

 

Verzekering

 

250

 

 

Opleiding kader

 

900

 

 

Overige uitgaven

 

600

 

 

Groei middelen

 

0

 

 

   

 

 

10.550

 

 

10.550

         

Materialen aanschaf reanimatiepop JR in 2022

     

Subsidie

1350,00

     

Clubactie

637,79