Vervolglessen

In verband met covid-19 zijn er op het moment géén vervolglessen!

 

De locatie van de vervolglessen volgt nog, behalve de buitenoefening, deze vindt buiten de locatie van de vervolglessen plaats. De buitenoefening vindt altijd plaats in mei.

De vervolglessen vinden plaats op de maandag- en dinsdagavond en op de zaterdagmorgen. De ehbo'ers kunnen zelf uitkiezen naar welke bijeenkomst zij gaan (behalve reanimatie) en dat zou ook op elke vervolgles kunnen zijn.

De lestijden van de avond zijn: 19.30 - 21.30 uur (2 uren)
De lestijden van de zaterdag zijn: 10.00 - 12.00 uur (2 uren)

Het EHBO diploma is 2 jaar geldig. Om als ehbo'er het diploma verlengd te krijgen dient elke 2 jaar minimaal 24 uren aan lessen te zijn gevolgd waarvan minimaal 2 lessen per jaar reanimatie/AED


Indien een ehbo'er ook nog heeft geassisteerd bij evenementen dan telt dit mee als maximaal 2 uur per jaar, en indien een ehbo'er ook nog een BHV les heeft gevolgd via de werkgever dan telt dit ook mee als 2 uren en dient er een bewijs te worden overlegd aan het secretariaat.

Bij onvoldoende competentie kunnen de instructeurs een verlenging weigeren. Dit zal altijd vooraf met de betreffende ehbo'er worden besproken.