Informatie

EHBO Deurne ontvangt jaarlijks meer dan 45 aanvragen om leden in te zetten bij (meerdaagse) evenementen in Deurne en omgeving.
 

Aanvraagtermijn
Als u gebruik wilt maken van de diensten van onze vereniging, dan verzoeken wij u om uw aanvraag MINIMAAL 6 weken voor aanvang van het evenement bij ons in te dienen. Binnen 6 weken zijn wij in staat om adequaat aan uw verzoek te voldoen. Wanneer de datum van het evenement binnen de termijn van 6 weken ligt kunnen we u niet garanderen dat we voldoende vrijwilligers beschikbaar hebben.

Mocht u voor uw evenement een vergunning nodig hebben vanuit de gemeente, dan kunt u direct nadat u uw vergunning heeft ontvangen contact met ons opnemen.

Kosten
Onze vereniging hanteert scherpe tarieven. Wij maken onderscheid tussen commerciële en niet-commerciële tarieven, zodat onze diensten voor iedere vereniging of organisatie betaalbaar zijn.

Bij uw aanvraag wordt door onze vereniging aangegeven onder welk tarief wij uw activiteit scharen. Op die manier heeft u direct zicht op de te verwachte kosten. Naast de prijs per uur brengen wij € 15,00 voor 1 dagdeel (4 uur), € 25,00  voor 2 dagdelen (8 uur) en € 30,00 voor 3 dagdelen (12 uur) in rekening, in verband met de afschrijving van apparatuur en gebruikte materialen materialen (onder andere EHBO-koffer, AED). De prijs per uur per EHBO-er betreft € 7,50. Het commerciële tarief bedraagt € 15,00 per uur, na 20:00 uur rekenen we dubbel uurtarief.

Meer informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of in algemene zin over de diensten van de EHBO-vereniging, dan kunt u contact opnemen met onze evenementencoördinator via evenementen@ehbodeurne.nl.

Mocht u meteen een aanvraag willen indienen dan kan dit met het aanvraagformulier onder het kopje evenementen.