Balans 2021

INKOMSTEN EN UITGAVEN 2021

         

INKOMSTEN

UITGAVEN

 

2021

 

2021

Contributie

5.035,00

Diploma's en Verlengingen

 

1.425,70

Evenementen

2.416,53

Kader/Bestuur

 

1.653,00

Materialen

450,00

PR/jubilea/dank je wel

 

247,50

Lessen/Cursus

172,50

Kantoor/PC/Web

 

545,44

Overige inkomsten

1.987,79

Materialen

 

744,32

Rente ASP

1,29

Contributie

 

150,00

 

 

Zaalhuur/consumpties

 

560,00

 

 

Bankkosten

 

210,29

 

 

Verzekering

 

222,24

 

 

Opleiding Kader

 

904,50

 

 

Overige uitgaven

 

603,91

 

 

Winst

 

2.796,21

 

 

   

 

 

 

   

 

 

10.063,11

 

 

10.063,11

         
         

 

Saldo
01-01-2021

Saldo
31-12-2021

Totaal

 

Betaalrekening Rabobank

1.454,29

1.750,50

296,21

 

Spaarrekening Rabobank

14.000,00

16.500,00

2.500,00

 

Totaal

15.454,29

18.250,50

2.796,21