Klanten Aanvraagformulier Hulpverlening

Gegevens aanvrager
Naam organisatie
Adres
Postcode & Woonplaats
Telefoonnummer
Contactpersoon
E-Mailadres
Commerciele organisatie?
Gegevens evenement en de hulpverlening
Datum
Naam van evenement
Locatie van evenement
Postcode & Woonplaats
Tijd aanvang - einde
Aantal deelnemers / bezoekers
Soort deelnemers / bezoekers
Voorstel aantal hulpverleners
Vergunning aangevraagd?
Locatie evenement
Locatie?
EHBO ruimte aanwezig?
Stromend water aanwezig?
AED in de buurt beschikbaar?
Elektriciteit aanwezig?
Factuurgegevens
Naam
Adres
Postcode & Woonplaats
Telefoon
E-Mailadres
Contactpersoon tijdens evenement
Naam
Telefoon
E-Mailadres
Eventuele opmerkingen / aanwijzingen voor de hulpverleners
Wij kunnen uitsluitend evenement-aanvragen behandelen die binnen onze eigen regio plaatsvinden
Uw aanvraag moet uiterlijk 6 weken voor aanvang van het evenement bij ons binnen zijn.
Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u een bevestiging met een voorlopige kosten berekening.